Hälsa – att må bra fysiskt och psykiskt

Hälsa är ett tillstånd av fysisk, emotionell och social välbefinnande där skröplighet och sjukdom är frånvarande. Hälsa hänvisar till en hel rad saker inklusive psykiska, känslomässiga och fysiskt välbefinnande. Det omfattar kropp, sinne och ande, i den ordningen och är en återspegling av vår inre hälsa samt yttre hälsa. Fysisk hälsa är relaterad till kroppens förmåga att motstå sjukdomar och skador. Det kan också hänvisa till styrkan i kroppen, förmågan att upprätthålla eller reparera en persons fysiska tillstånd efter sjukdom eller skada. Fysisk hälsa inkluderar också kroppens fysiska kapacitet, kvaliteten på personens liv och deras fysiska organs tillstånd. Psykisk hälsa täcker kvaliteten på personens mentala tillstånd, deras känslomässiga tillstånd och deras förmåga att tänka, lära och interagera. Emotionell hälsa är relaterat till hur man reagerar på fysiska och emotionella stressfaktorer.

Social, psykologisk och emotionell hälsa är viktigt i en människas liv och utgör grunden för framtida hälsa och friskvård. Personens sociala och kulturella bakgrund, omfattningen av deras utbildning och deras arbetslivserfarenhet bidrar alla till deras inre och yttre hälsa. Psykologisk hälsa är relaterat till hur en person tänker, vad som motiverar dem och vad de värdesätter i livet. De utgör också grunden för en persons identitet och övertygelse. En persons hälsa beror också på den livsstil som de har. Den typ av jobb som en person har påverkat nivån av fysisk aktivitet och vilken typ av kost som de äter. Hälsan hos en person kan också påverkas av den typ av skydd som de bor i, oavsett om det är en bra eller dålig stadsdel och den typ av kläder de bär. Den typ av utbildning som en person har kan också påverka deras hälsa och deras inställning till livet.

Miljö, arbete och relationer påverkar hälsan

En persons hälsa har också varit kända för att påverka deras relationer med andra. En person som har en sund hälsa kommer att kunna samverka socialt, ha starka relationer, och fatta beslut utifrån sina egna behov och värderingar. De kan också vara mer självsäker och har en mer positiv syn på livet. Kvaliteten på en människas liv beror på hälsa och friskvård som de har. Människor som lever i dålig hälsa möter ofta svårigheter att tillgodose sina grundläggande behov. Deras hälsa kommer att påverka deras förmåga att tillgodose sina grundläggande behov, inklusive mat, husrum, vatten, kläder och hälsovård. De har också problem med sina relationer. Dålig hälsa kan påverka förhållandet mellan familjemedlemmar och kan leda till skilsmässa och familjefejder.

Livskvaliteten som en person leder kommer att påverkas av den inkomstnivå som de har, hur mycket frihet som de har och den typ av miljö som de lever i. Dessa faktorer kommer att avgöra vilken typ av miljö som personen bor i. Om en person har bra socialt nätverk och god tillgång till media, kan de använda den för att få information om olika hälsofrågor och medicinska problem av andra människor. Detta kommer att hjälpa dem att lära sig om orsakerna och det bästa sättet att hantera dem.

Det sägs att en persons hälsa påverkas av fem huvudfaktorer. Dessa inkluderar kön, ras, sjukdomshistoria, nuvarande hälsa, familjens sjukdomshistoria, nuvarande och tidigare yrken och deras hälsotillstånd. När en person är ung, en frisk och fysiskt vältränad person kan oftast klara av de utmaningar som livet kan medföra och göra bra. En persons hälsa bestäms också av deras genetiska koder, deras kost, motion och näringsbehov. Hälsotillståndet hos personen inkluderar också deras livsstil, mängden sömn de får, den typ av kläder de bär, deras verksamhet, deras hälsa historia rökning, deras sociala mönster, nivån på alkoholkonsumtion, deras kunskaper och färdigheter, och deras sociala nätverk. Andra faktorer som stress och föroreningar ingår också som en del av personens hälsa. Faktorer som kön, etnicitet och religiösa övertygelser spelar en viktig roll för att bestämma hälsan hos personen.

Ett hälsosamt liv är ett som är fritt från hälsa och sjukdom. En person kan förbättra sin allmänna hälsa genom att äta en hälsosam och näringsrik kost och gör regelbundna övningar. De kan också göra skillnad genom att delta i sociala aktiviteter, delta i sport, delta i en hobby, lära sig nya språk, gå till gymmet, utöva, få ordentlig motion, ta en promenad och delta i fritidsaktiviteter, få ordentlig sjukvård och göra hälsosamma kostförändringar.

Att ha en positiv inställning till livet är en av de viktigaste aspekterna av det friska livet. En person med positiv inställning kan lätt övervinna svåra situationer och kunna lösa problem. En lycklig person är en som är optimistisk och glad och kommer att titta på saker från olika syner. Detta är anledningen till att människor med bra attityder är mer framgångsrika i sina liv